Konopie mogą pomóc w chorobie Alzheimera

przez

Alzhimer, ciężko zapamiętać cokolwiek

Chroba Alzheimera to bardzo częsta choroba, dotykająca osoby starsze, po 60 roku życia, Jej najbardziej charakterystycznym objawem, z którym też większość osób ją kojarzy, jest zapominanie i poważne luki w pamięci. Osoby dotknięte tą chorobą, zapominają dosłowieie wszystko: gdzie położyły dany przedmiot lub że były umówione na spotkanie. Choroba ma charakter postępujący i jak dotychczas nie ma skutecznego leczenia, które pozwalałoby wrócić do stanu sprzed choroby.

Alzheimer - choroba neurodegeneracyjna

Za przyczyny występowania przykrych objawów związanych z chorobą Alzheimera, uznaje się zanik komórek nerwowch w mózgu, odpowiadających za procesy pamięciowe. Nie jest możwlie jak na razie przywrócienie ich prawidłowych funkcji.

Konopie mogą pomóc

Obiecujące i bardzo pokrzepiające natomiast, okazują się badania, wykorzystujące konopie indyskie, jako środek wspomagający w leczeniu choroby Alzheimera. Związki zaware w konopiach, wykazują bowiem zauważalny efekt ochronny na komórrki nerwowe (działanie neuroprotekcyjne), co sprawia, że mogą być z powodzeniem stosowane przez osoby dotknięte Alzheimerem. Ochrona komórek nerwowych może w znacznym stropniu spowolnić rozwój choroby i sprawić, że osoby z Alzheimerem przez dłuższy czas będa mogły samodzielie funkcjonowac w społeczeństwie.

W Polsce jedynie dla kolekcjonerów

Obowiązujące przepisy prawne zabraniają uprawy i używania konopii indyjskich. Możliwe jest natomiast nabycie nasion konopii do celów kolekcjonerskich, np. za pośrednictwem sklepu intenetowego. Jest to w pełni legalne.